Effectieve prompt schrijven voor een samenvatting

Doel Het doel van deze oefening is om je te leren hoe je effectieve prompts kunt schrijven voor het samenvatten van een document. Door deze oefening krijg je inzicht in hoe je duidelijke en gerichte vragen kunt stellen aan een taalmodel, zoals ChatGPT, om de...