Prompts gebruiken

Doel Deze oefening helpt bij het maken van prompts en de keuze voor een korte prompt of juist een lange en gedetailleerde prompt. Resultaat Aan het eind van deze oefening kun je: prompts formuleren en gebruiken een bewuste keuze maken voor korte prompts of juist lange...

Effectieve prompt schrijven voor een samenvatting

Doel Het doel van deze oefening is om je te leren hoe je effectieve prompts kunt schrijven voor het samenvatten van een document. Door deze oefening krijg je inzicht in hoe je duidelijke en gerichte vragen kunt stellen aan een taalmodel, zoals ChatGPT, om de...