AI en robots

14 apr, 2024 | Overige informatie

Robots worden nog slimmer

Tot voor kort waren robots uitstekend in staat om taken uit te voeren waarvoor ze specifiek getraind waren. Ze werden vaak ingezet voor bepaalde handelingen binnen logistieke processen of in productieomgevingen. Echter, het zelfstandig initiatief nemen om een taak aan te vangen en te bepalen hoe deze uitgevoerd werd, bleek vaak nog een brug te ver. Maar door recente ontwikkelingen in de technologie van kunstmatige intelligentie is dit snel aan het veranderen. De integratie van AI met robottechnologie maakt robots namelijk aanzienlijk intelligenter en veelzijdiger inzetbaar. Deze combinatie belooft een revolutionaire impact te hebben op wereldwijde schaal, over alle sectoren en marktsegmenten heen. Waar robots voorheen voornamelijk werden ingezet voor routinematige en herhalende handelingen, is het nu tijd voor hen om complexere taken aan te pakken. Hierdoor verandert de rol van de robot van een onderdanige uitvoerder naar die van een behulpzame partner, een ware compagnon. Een ander significant verschil is dat de nieuwe generatie robots veel breder toepasbaar zal zijn. Met andere woorden, dezelfde robot kan ingezet worden voor een verscheidenheid aan verschillende activiteiten. Deze opwindende mogelijkheden staan nu voor de deur!

Figure 01

Op het internet zijn al diverse presentaties te vinden over de slimmere robots. Eén van die filmpjes maakte op ons wel een hele diepe indruk; enerzijds hoe knap die technologie in elkaar zit, maar anderzijds ook beangstigend wat er allemaal mogelijk is en nog gaat komen. Het genoemde filmpje gaat over Figure 01, een robot die gekoppeld is met AI-mogelijkheden van OpenAI (van chatGPT dus). In het filmpje maakt de robot gebruik van meerdere zintuigen om te communiceren met een levend persoon, maar ook zijn omgeving te scannen. De interactie tussen de mens en de robot lijkt al heel erg menselijk, maar staat nog slechts in de kinderschoenen. Ook het omzetten van de communicatie in daadwerkelijke acties daarna is erg knap. Wat tenslotte nog opvalt is dat de robot niet alleen de instructies opvolgt van de mens, maar ook zelf initiatief neemt om te bepalen hoe en in welke volgorde hij/zij iets uitvoert.

Achtergrond en andere initiatieven

Natuurlijk zijn er een groot aantal spelers op de markt die ook kansen zien in de combinatie van AI en robots. Deze video van Coldfusion geeft meer inzicht in de achtergrond van slimme robots en laat ook zien welke partijen hier daadwerkelijk energie in steken. Het zal duidelijk zijn dat de actualiteit van de video niet lang zal zijn.

Ervaringen Buro ELSE

Zoals je begrijpt hebben we hier geen ervaring mee, maar we houden wel de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten. Enerzijds uit interesse, maar ook omdat de impact op het gebruik van AI enorm groot zal zijn.